Wykonawstwo
Projektowanie
Przeglądy techniczne
Usługi remontowo - budowlane
Referencje
Dane teleadresowe firmy

Zakład Usług Technicznych "KLIMAX" Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem:

 • instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych
 • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • instalacji technologicznych kotłowni, przepompowni, hydroforowni

 • w budynkach mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych) oraz użyteczności publicznej. Wykonujemy także dokumentacje techniczne wyżej wymienionych instalacji z wykorzystaniem energii odnawialnej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, pomp ciepła, wymienników gruntowych itp. Projektujemy instalacje w nowych i modernizowanych budynkach. W wieloletniej działalności firmy, wykonaliśmy między innymi projekty w następujących obiektach:

 • Ośrodek sportowo - szkoleniowy (baza hotelowa) w Łężeczkach
 • Hotel Batory
 • Pawilony handlowe
 • Budynki mieszkaniowe zarządzane przez Poznańskie Spółdzielnie Mieszkaniowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Szpital Położniczy w Poznaniu ul. Polna • Copyright © 2007 - 2012 by Jarosław Muszalski